Dlouhodobé ošetřovné

Nedávno jsme vydali článek Dlouhodobé ošetřovné od 1.6.2018, který informuje o změnách v nemocenském pojištění. Od 1. června 2018 se z nemocenského pojištění nově poskytuje dlouhodobé ošetřovné. Nárok na dlouhodobé ošetřovné má pojištěnec, pečující o osobu, která potřebuje poskytování dlouhodobé péče v domácím prostředí a nevykonává v zaměstnání, z něhož dlouhodobé ošetřovné náleží, nebo v jiném zaměstnání práci, jde-li o zaměstnance.

Program Harmonik v aktualizaci č.7 proto přidává novou mzdovou složku MS380 - dlouhodobé ošetřovné. Zadání složky je obdobné jako o MS178 - ošetřovné. Do číselníku se zadá datum od-do a číslo dokladu rozhodnutí o dlouhodobém ošetřovném.

Změna přinesla také nový formulář Příloha k žádosti o dávku nemocenské (vzor 2018), na kterém je nové zatrhávátko pro účely dlouhodobého ošetřovného a také políčko pro vyplnění čísla dokladu. Zároveň s formulářem se také změnila struktura XML souboru, který se elektronicky odesílá na portál ČSSZ - České správy sociálního zabezpečení. XML soubor je v nové struktuře NEMPRI2018.